เบอร์ติดต่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

นางประเทือง  วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 081-912-8581

นายนที  พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 082-474-5165

นางแย้ม ทับทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 095-896-2656

นายสรนนท์  ศรีธะโร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เบอร์โทรศัพท์ 087-064-6438

นายนอง ทองสีกัน ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 085-073-8112

นายชัยภัทร กลัดสมัย ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 063-241-4994

นางวรรณา  รุณเฉื่อย ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 081-713-6655

นางสาวสกลวรรณ  วงษ์แจ้ง ที่ปรึกษาภาคประชาชน เบอร์โทรศัพท์ 094-492-6563

 

                                                                                                               

                                                                             นายศราวุฒิ  เทพรอด                                           นางอรอนงค์   สมสวย

                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

                                                                     เบอร์โทรศัพท์ 099-987-8242                             เบอร์โทรศัพท์ 097-206-0295

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน