องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ 02-9027911 

ต่อหมายเลขภายใน

28 หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

18 ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

11 ประชาสัมพันธ์

13 , 15 , 33 ห้องสำนักปลัด

16 , 17 ห้องกองคลัง

19 , 20 ห้องกองช่าง

14 ห้องกองสาธารณสุข

21 ห้องกองสวัสดิการ

22 ห้องกองการศึกษาฯ

                             

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่จาก google maps

เบอร์ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page