โครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 2567 ณ วัดตะวันเรือง หมู่ที่ 11 / เวลา 8.30-14.00 น./

🔸พบกับกิจกรรมและบริการต่างๆ ของ อบต.คลองสี่

🔹กองสวัสดิการสังคม
1. ฝึกสอนอาชีพ
- สบู่น้ำนมข้าว
2. ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ
3. ขอจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
4. หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

🔹กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบต.คลองสี่
2. การแสดงผลงานนักเรียน
3. ให้ความรู้เรื่องประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การแสดงดนตรีไทย ของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย

🔹กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สาธิตและให้ความรู้เรื่องถังขยะเปียก
2. ให้คำปรึกษาด้านกายภาพ
3. รับคำขอถังขยะรายใหม่
4. ให้คำแนะนำการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. แจกสารเคมีกำจัดยุงลาย
6. แจกน้ำหมักชีวะภาพ (EM)

🔹สำนักปลัดฯ
1. รับฟังความคิดเห็น รับเสนอโครงการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังปัญหา ความต้องการต่างๆ ของประชาชน
2. ให้คำปรึกษาการใช้งาน e – service
3. ประชาสัมพันธ์และแจกสติ๊กเกอร์หมายเลขโทรศัพท์ สแกน QR Code ตลาดออนไลน์
4. กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นำไปสู่การปฏิบัติและลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (แจกเมล็ดพันธุ์ผัก)

🔹งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ชมวีดีทัศน์การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ
🔹งานเทศกิจ
- บริการให้ความรู้เรื่องจราจร

🔹กองคลัง
1. บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี
2. รับชำระภาษี
3. รับชำระค่าน้ำ
4. รับชำระค่าขยะ

🔹กองช่าง
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างและการขออนุญาตต่าง ๆ
2. รับขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ
3. รับขออนุญาตปลูกสร้าง
4. รับเรื่องร้องทุกข์ โครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ

🔹โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่
- บริการตรวจสุขภาพ

🔸โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
- บริการตัดผมชาย หญิง

🔸วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
- รับบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

🔹ธงชมพู จำหน่าย หมู ไข่ ราคาพิเศษ❤️


 

4286229229105179544081272207345205467492426n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1177983
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1644
2706
11135
1155430
29879
55835
1177983

Your IP: 172.70.188.101
2024-04-17 12:39