ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เรื่อง รูปแบบและกำหนดการกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “คลองสี่ ก้าวสร้างสุข” ครั้งที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข และภาคเอกชนที่สนับสนุน ได้กำหนดการจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “คลองสี่ ก้าวสร้างสุข” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามวิ่งและ ปั่นจักรยาน Solar Track หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีรูปแบบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน จึงขอกำหนดรูปแบบและกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page