กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแล

คนพิการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page